İçişleri Bakanlığı Dernekler ve Birlikler Kuruluşunda İstenilen Belgeler

İçişleri Bakanlığı Dernekler ve Birlikler Kuruluşunda İstenilen Belgeler

turkiye-dernekler-birligi

T.C İç İşleri Bakanlığı Dernekler Dairesinden Son Açıklamalar

T.C İç İşleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı son açıklamalara göre birlik şubesi kuruluşlarında istenilen belgeleri ve gerekli işlemler genellikle şu şekillerde olmaktadır. İlk olarak kurucuların imzalarını içeren iki adet kuruluş bildirimlerine yani dernekler yönetmenliğine verilmesi gereken belgeler ve eklenecek olan şubelerinin kuracağı yerlerde ki mahallin en büyük mülki amirliğine verilmektedir. Buna göre İçişleri Bakanlığınca onaylanmış olan iki adet birlik tüzüklerinin olması gerekmektedir.

İstenilen Belgeler Nelerdir?

Şubelerin kurulmasına dair ve ilişkin olarak birlik yetkili organlarınca alınan karar örnekleri ve kurucu olarak yetkilendirilmiş olan kişiler için de alınmış birlik yönetim kurulu karar fotokopisi mutlaka gerekli olmaktadır. Şubelerin kurucuları arasında gerçek kişilerin bulunması durumlarında nüfus karar cüzdanlarının örnekleri, yine tüzel kişiliklerin bulunması durumlarında, bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yerleri ve kuruluşlarına ait olarak belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi unvanları gerekmektedir. Gerekli olan şubelerin adlarına yazışmalar ve tebligat almaya yetkili kişileri veya kişilerin kimlik bilgileri gerekli olmaktadır. Web sitesi : www.dernekler.gov.tr Telefon: 0312 418 41 52 Adres Namık Kemal Mah. İnönü Bul. İçişleri Bakanlığı A Blok Kat:2 Bakanlıklar - Ankara