Konservatuvarlara Öğrenci Kabulü

Konservatuvarlara Öğrenci Kabulü

Yetenek Sınavı

Konservatuvar Türkçe’ye Latin dillerinden girmiş bir kelimedir, kelime anlamı koruyan, muhafaza edendir. Bu okullarda verilen eğitimin amacı da bir sanatın ya da sanat dallarının korunması ve muhafaza edilmesi, eğitim almış yetenekli insanlar aracılığı ile geliştirilmesidir. Eğitim için çok küçük yaşlarda başvuru yapılabileceği gibi, üniversite sınavından sonra da başvuru yapılabilir. Yetenek sınavı ile öğrenci kabul edildiği için sanatın herhangi bir dalı ile ilgili öğrencilerin ilgi duydukları alanda konservatuvara hazırlık kursu görmeleri; hem yeteneklerini geliştirmelerini, hem de sınavda başarılı olarak hayallerini kurdukları sanat dünyasına adım atmalarını sağlayacaktır.

Hazırlık Kursu ve Başarı

Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar yetenek sınavı ile öğrenci alan okullardır. Konservatuvurlara ortaokul, lise ve üniversite döneminde başvuruda bulunmak mümkündür. Yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler alanlarında eğitim görmeye başlayarak, sahip oldukları yeteneği profesyonel olarak icra edebilirler. Örneğin; drama alanında başarılı olan, oyunculuk yeteneği olan bir gencin konservatuvara hazırlık oyunculuk kursu alması sınavda daha başarılı olmasını sağlayaktır. Profesyonel sahne eğitimi verilen, ses ve nefes eğitim yöntemleri ile doğru tonlama ve vurgulama çalışmaları yapılan hazırlık kursları yetenek sınavında başarının kapısını açar. Profesyonel öğretmenler eşliğinde verilen konservatuvara hazırlık kursu sadece tiyatro değil, tiyatroyu destekleyen şan ve dans derslerini de içine alır.