Endüstriyel Ürünlerde Döküm Ve Kalıplama Yöntemleri

Endüstriyel Ürünlerde Döküm Ve Kalıplama Yöntemleri

Endüstriyel Pazarlamada Satış Nasıl Olmalıdır ?

Bu yöntemlerde kum kalıba döküm en çok kullanılan uygulamadır ve çok farklı büyüklükte olan parçalara dahi uygulanışı ve kalıplama maliyetlerinin de az olması sebebi ile her zaman en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır. Kalıba döküm yöntemleri ile kullanılan kalıpların cinslerine göre değişik gruplara ayrılabilmektedir. Bunlar ise yaş ve kuru kumun kalıba dökülme yöntemleridir.
Endüstriyel pazarlar ciddi anlamda tüketici pazarlarından farklı olan bir sistemdir. Bu pazarların ise tüketici pazarlarına göre de en büyük farkları ise genellikle şu şekillerde olmaktadır. Alıcılar her zaman için rasyonel hareket ederler ve alıcıların bilgi düzeyleri oldukça yüksektir. Pazarlarda tutundurma faaliyetleri olarak da reklam yerine kişisel satışlar oldukça yaygın şekilde kullanılmaktadır.