Ceza Hukuku Davaları

Ceza Hukuku Davaları

Şikayet Süreci Ve Ceza Davasının Açılması

Ceza Hukuku Davaları nedir ve bu tür davalara neden ihtiyaç duyulmaktadır hemen açıklayalım. Ceza davası; her hangi ir suç teşkil eden eylem gerçekleştirildiğinde ilgili kişi hakkında hazırlanan deliller ve iddianame sonucu görevli ceza mahkemesinin açtığı davalara verilen addır. Bu ve benzeri durumlarda uzman ve profesyonel kadrodan oluşan Av. Latif Cem Baran hukuk bürosundan ve https://www.latifcembaran.com/ceza-avukati.html sayfalarından hizmet talep edebilirsiniz. Savcılık bu noktada harekete geçerek suçun işlenip işlenmediğini, kim tarafından işlendiğini araştırır. Savcılık, toplanan deliller neticesinde iddianame hazırlayarak soruşturma ve ceza davası açmak zorundadır. Açılan mahkemede iddianame eksiklikleri bulunduğu taktirde15 gün içinde iddianamenin kabulü veya iadesine karar verilir. Savcılık kararda belirtilen eksiklikleri gidererek yeniden bir iddianame düzenler ve dava açar. Ardından mahkeme gerekli hazırlığı yapar ve duruşma günü belirlenir. Tanık tutuklu ise mahkemede hazır olmalıdır.

Ceza Hukuku Davalarına Bakan Mahkemeler Hangileridir?

Müşteki yani şikayetçinin şikayetinin ardından savcılığın yürüttüğü soruşturması birkaç gün ya da birkaç yıl da dahi sonuçlanabilir. Kısacası her soruşturma kendi özelliğine göre ayrı soruşturma süreçlerinde değerlendirilir. Asliye Ceza Mahkemesi gibi birimler ceza mahkemelerine bakmakla yükümlüdür. Yanı sıra suçun niteliğine veya suç işleyenin sıfatına göre ceza davalarına bakan diğer merceler;

  • Çocuk mahkemesi,
  • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
  • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi.
  • Sulh Ceza Hakimliği gibileridir.
  • Ceza Hukuku Davaları ile ilgili olarak mağdur ya da suç istinat edilen kişi pozisyonunda olabilirsiniz.