İş Güvenliği Uzmanı ve İş Kazaları

İş Güvenliği Uzmanı ve İş Kazaları

 İş Kazası Nedir?

İnşaat işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, birçok kanun ve yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelikler ile proje yöneticisi kavramı oluşturulmuş ve inşaat projelerinin kapsama göre hazırlanıp uygulandığında inşaat işlerinin başlamadan önce bildirilmesi, sağlık ve güvenlik koordinatörünün atanması ve sağlık ve güvenlik planı ve dosyasının hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir. İş güvenliği; Kazalardan kaynaklanan iş kazaları ve kayıpları en aza indirmek için bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasını kapsar. Bu tedbirler ve uygulamalar sektörden sektöre değişmekte olup, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbir ve uygulamalara değinilecektir. İşyerinde meydana geldiğinde çalışanı fiziksel ve zihinsel olmak üzere zarar veren olaylardır. Ulusal yasa ve yönetmeliklerin hükümlerine uygun olarak. İşyerinizde iş kazalarını minimum seviyeye indirip iş güvenliği uzmanı ile çalışmak için sitesini ziyaret edebilir ve daha fazla bilgi alabilirsiniz. İş güvenliği uzmanı olan bir şantiyede iş kazalarının azalacağını unutmamak gerekir. 

İş Kazalarının Sebepleri Nelerdir? 

İşyerinde fiziksel ve kimyasal etkenler ile mekanik ve ergonomik etkenlerin doğrudan etkisi sonucunda zehirlenme ve meslek hastalıkları ortaya çıkar. İş kazaları, işyerinde kullanılan teknolojik, araç ve çevresel koşulların yanı sıra sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik faktörlerden de etkilenmektedir. Kısaca güvensiz yanlış davranışlar ve ihmaller sonucunda iş kazaları meydana gelmektedir. Başlıklar halinde sıralayacak olursak;

 • Güvenli olmayan çalışma yöntemini seçmek
 • Güvenli olmayan ve sağlıksız çevre koşulları
 • Elektrik makinelerinin topraklanmamış olması
 • İşe uygun el aletlerinin seçilmemesi
 • Basınçlı kapların ve kaldırma makinelerinin kontrolü ve testinin yapılmaması
 • İstifleme sırasında yükseklik tehlikesi seviyesi
 • Makine koruyucularının çıkarılması / kullanılmaması
 • Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılmaması
 • İşe uygun makine ve ekipman seçilmemesi
 • Dikkatin dağılması ve dikkatsiz çalışma
 • Tehlikeli şekilde hızlı çalışma
 • Çalışanın görevi dışında iş yapmak
 • İş disiplinine uyulmaması