ISO 30001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

ISO 30001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

Belirsizliklerin Ortadan Kaldırılması İşletmeler İçin Önemli Bir Konudur

Bir kuruluş için en olumsuz etken, kurumun işleyiş sürecindeki belirsizliklerdir. Kurum bu belirsizlikleri ne kadar aşabilme kapasitesine sahipse o kadar fazla dirence sahip demektir. Bu direnç sayesinde kurumun ayakta kalma süresi artacağından, müşteriler için de güvenli olarak görülecek ve iş potansiyelini o oranda artırarak karlılık durumunu sürdürebilecektir. Bunu sağlamanın temel yolu ISO 9001 Belgesi ile sağlanan kalite yönetimini bir adım ileriye taşıyarak ISO 30001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi sahibi olmaktır.

Risk Azaltılarak Ortaya Çıkabilecek Tehlikeler İçin Önceden Önlem Alınabilir

Kurumsal Risk Yönetim Sisteminde amaç ortaya çıkabilecek riskler için önceden tedbir almayı sağlayan süreçlerin ortaya konulmasıdır. Bu şekilde müşteriler için de güven kazanılmış olunur. Risk yönetim sisteminin uygulanması ile birlikte karar verme süreci hızlanır, mevcut olan en iyi yöntem çok daha kısa süre içerisinde bulunur ve kuruluşların kendine has yapısına uygun olarak üretilirler. Kurumsal Risk Yönetimi sağlandığında kurumun ileriye yönelik iyileştirme ve geliştirme çabalarında kolaylık sağlanmış olunur.

Yönetilebilirlikte Artış Sağlanması

Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’nde standardın sağlanmasındaki amaç yönetimin iyileştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır. Risk yönetilebildiği sürece hasar ve hatalar minimuma indirgenebilecek, olayların yönetiminde kolaylık yaklaşımı sağlanmış olacaktır. Örgütsel zeka da risk yönetimi ile birlikte yükselecek ve tecrübe aktarımı ile çalışanların bilgi becerileri yükseltilebilecektir.