Klimatoloji Nedir ve Önemi

Klimatoloji Nedir ve Önemi

Bilimsel Doğa ve Klimatoloji

Klimatoloji, beklenen atmosfer koşullarının istikrarlı bir şekilde elde edilmesi için belli bir zaman periyodu boyunca ortalaması alınmış olan hava koşulları olarak tanımlanan iklim bilimsel çalışmasıdır. Klimatoloji iklim bilimsel çalışmasıdır. İklim, beklenen atmosferik koşulların istikrarlı bir şekilde elde edilmesi için belirli bir süre boyunca ortalama olan hava durumu desenleri olarak tanımlanır. Hava, belirli bir yerin kısa bir süre içindeki atmosferik koşuludur, normalde bir gün. Uzun ve belirsiz bir süre için hava ortalamaları bir bölgenin iklim modelini tahmin etmeyi mümkün kılar. Klimatoloji, fiziksel coğrafya, atmosfer bilimleri ve yer bilimleri genel olarak bir alt bölüm olarak kabul edilir. Oşinografi ve biyocoğrafya yönleri de iklim biliminin bir parçası olarak düşünülmüştür. Klimatoloji, atmosferik sınır tabakası, dolaşım şekilleri, dünyadaki ısı transferi, atmosfer ve kara yüzeyi ile okyanus etkileşimi, arazi kullanımı ve topografya gibi unsurlara odaklanmaktadır.

Klimatoloji Alt Alanları

Klimatoloji basit bir teorik muhasebe faaliyetinden günümüzdeki karmaşık bilimsel ve pratik bir alana dönüşmüştür. Bilim, sürekli araştırma, sistematik yöntemler, fenomenlerin değerlendirilmesi ve gözlem yoluyla elde edilen gerçekler ve gerçekler olarak tanımlanır. Bu nedenle iklim bilimi, bilimi tanımlayan tüm yönleri içeren bilimsel bir yöntemdir. Yukarıda belirtilen özelliklerin yanı sıra, iklim modelleri elde etmek için iklim araştırmasında birkaç ölçek ve gösterge kullanılmaktadır. Klimatoloji sadece bir iklimle değil, aynı zamanda iklimin bölgede dalgalanmasının nedenini, insan faaliyetlerinin iklim farklılıklarına nasıl yol açtığını, iklimin insan faaliyetleri üzerindeki etkilerini ve iklimin özelliklerini ortaya koymaktadır. İklim, dünyanın ve atmosferin katmanlarına, bilimsel yapısının bir başka tezahürüne de bağlı.

Klimatolojinin Önemi

Uzmanlık alanına göre, iklim biliminin küçük alt alanlara ayrılmış: paleoklimatoloji, paleontempestoloji, tarihsel klimatoloji, meteoroloji ve biyoklimatoloji. Paleoklimatoloji, buzul çekirdeği ve ağaç halkaları üzerine çalışarak geçmiş iklim modellerini oluşturma üzerine odaklanmaktadır. Paleotempestoloji geçmiş kasırgaların sıklığını ve büyüklüğünü belirlemek için eski verileri kullanıyor. Tarihsel klimatoloji, belirli bir yerin yaşlı sakinlerinin uğraştıkları aktiviteleri inceledikten sonra bir yerin iklimini belirlemeye odaklanır. Genellikle iklim bilimiyle karıştırılan meteoroloji, muhtemelen bir hafta veya bir ay boyunca muhtemelen hava şartlarıyla ilgilenir. Biyoklimatoloji iklimin canlı organizmalar üzerindeki etkileri ile ilgilidir. Klimatoloji, belirli bir bölgenin iklim modellerini belirlemede önemlidir. İklim modelinin oluşturulması, o bölgede gelişen ekonomik faaliyetlerin kararlaştırılmasında önemlidir. Bir bölgenin iklimi serin ve ıslak olursa, bölgede tarımın başarılı olabileceği sonucuna varmak güvenli olacaktır. Açık bir iklim kalıbına sahip olmak, kişilerin belirli görevleri yerine getirme mevsimlerini anlamasını kolaylaştırır. Bu özellikle turistler ve çiftçiler için en önemlisidir. Altyapı geliştirme, özellikle binalar iklime bağımlıdır. Bir iklim modelinin oluşturulmasından sonra, mühendisler koşullara dayanmakla kalmayıp aynı zamanda da sakinleri iklim koşullarından koruyan malzemelerin kullanılmasını önerir. Dahası, iklim bilim iklimin yerden yere değişip değişmediğini belirlemeyi amaçlıyor.