Tercüme Türleri Nelerdir

Tercüme Türleri Nelerdir

Metin ve Söz Çevirilerinde Tercümanın Önemi

Bir metnin veya sözlü bir diyaloğun bir dilden başka bir dile çevrilmesi için her iki dili de bilen tercüman adı verilen kişilere ihtiyaç vardır. Bir metin veya sözün başka bir dile çevrilmesi tercüme ya da çeviri olarak adlandırılır. Tercümeden beklenen bir dilin karakteristik özelliklerine göre oluşturulmuş metnin gerçeğine en yakın hali ile diğer dile çevrilmesidir. Bu da ancak profesyonel tercümanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Hangi konularda hangi tercüme türlerinin kullanıldığı hakkında sayfayı ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tercüme Türleri

Hukuk, tıp, siyaset, ticaret gibi alanlarla ilgili metin veya sözleri çevirebilmek için kaynak dil ile hedef dili bilmek yeterli değildir. Teknik konularda çeviri yapabilmek için akademik dili de bilmek gerekir. Kaynak dilde oluşturulmuş bir metnin hedef dile çevrilmesinde tercümanın tavrı son derece önemlidir. Tercümanın, iki kültür arasındaki farklılıkları bilmesi, hem kaynak dile ait hem de hedef dile ait deyim ve atasözleri, yakın anlamlı kelimeler, mecazlar, eş anlamlı veya zıt anlamlı kelimeler... ve bu kelimeler ile kalıplaşmış ifadelerin hangi amaçla ve hangi anlamda kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Örneğin; “pişmiş aşa soğuk su katılmaz” atasözü Türkçeye ait bir atasözüdür. Türkçe bir metni yabancı dile çeviren bir tercümanın bu atasözünün anlamını ve hangi amaçla kullanıldığını bilmesi son derece önemlidir. Ayrıca hukuk, tıp, siyaset, ticaret, dil vb. alanlarda tercüme yapılması için mutlaka akademik dile hakim olunması gerekir. Yazılı ve sözlü tercüme türleri olmak üzere iki başlık altında toplanan çeviri türleri kendi arasında da alt kategorilere ayrılır. Bu tercümelerin kullanım alanları farklıdır. Tercüme türleri ve bu tercüme türlerinin kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.