Patentlerin Korunma Süreleri Nedir?

Patentlerin Korunma Süreleri Nedir?

Patent Hakkı Sahiplerinin Hakları Nelerdir?

İncelemeli olan patentlerde, patent hak sahiplerine genellikle 20 yıllık bir koruma hizmetleri sağlanmaktadır. Bu süre ise incelemesiz olan patentlerde ise sadece 7 yıl kadar olmaktadır. Bilinmesi gerekmektedir ki bu süreler ise kesin süreler olarak herhangi bir şekillerde uzatılması mümkün olmamaktadır. Ayrıca bu sürelerin ise sona ermesi ile birlikte patent ise bir kamu malı niteliklerini taşıyacaktır. Merak edilen ve gerekli olan bilgiler ise mutlaka konusunda uzman bir marka avukatı tarafından alınmalıdır. Patent hakkı sahiplerinin hakları ihlal edildiklerinde tecavüzün bertarafına yönelik olarak imkanları dışında zararın giderilmesine dair olan birçok imkanlardan yararlanabilirler. Bu alanlarda uzman marka avukatı tarafından hizmetlerde sunulmaktadır. Ayrıca nitekim ihlal edilen patent sahipleri ise gerekli olan davaları da açarak zararın karşılanmasını talep edebilirler. Buna göre hak sahiplerinin genel hakları ise şu şekillerde olmaktadır; tazminat işlemleri, yoksun kalınan kazancı isteme, buluşların itibarı zedeleniyorsa da bunlar için tazminat isteme hakları vardır. Detaylı bilgi için Patent Hakkına Tecavüz Halinde Açılacak Davalar Nedir?

Patent hakları ihlal edilen kişiler ceza davaları ve hukuk davaları için girişimlerde bulunma haklarına sahip olmaktadır ve bu konuda ise marka avukatı tarafından gerekli hizmetleri almalıdırlar. Ceza davaların için Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmak yeterli olacaktır ve bu noktada süreç ise savcılar ve hakimler kanalı ile yürütülecektir. Ancak bilinmesi gerekmektedir ki hukuk davaların da süreç davacının talepleri doğrultusunda ilerlediği için açılacak olan davaların türleri ve talepler de her zaman önem taşımaktadır.