İş Hukuku Davalarında Avukata İhtiyaç Var mıdır

İş Hukuku Davalarında Avukata İhtiyaç Var mıdır

İş Hukuku Davaları Nelerdir

İş hukuku, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri yapan hukuk dalıdır. Çok geniş bir hukuk dalı olup işçi ücretlerinden çalışma koşullarına kadar pek çok konunun yasalar çerçevesinde düzenlenmesini ve bu konularla ilgili uyuşmazlıkların yasalar çerçevesinde giderilmesini sağlar. İş hukuku davaları işveren ile işçi arasında yaşanan uyuşmazlıklar neticesinde açılan davalardır. Bu davalarda öncelikli olarak iş hukuku çerçevesinde işçinin haklarının korunması esastır. İş davaları hakkında detaylı bilgi almak için https://www.latifcembaran.com/is-hukuku-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İşe İade Davası Nedir

İş hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıklar yasalar çerçevesinde iş hukuku kapsamında giderilir. İşveren ya da işçi tarafından açılan bu davalarda işveren de işçi de iş avukatı tarafından temsil edilir. İş davaları nelerdir? İşçi maaş, kıdem ve ihbar tazminatı davaları, işe iade davaları, iş kazası sonrası tazminat davası, işçi hizmet tespit davası, yurt dışı borçlanmalar ve çalışmanın tespiti davaları, yurt dışı işe giriş tarihini Türkiye’de geçerli sayılması davaları İş Kanunu kapsamında açılan davalardır. Bu davalarda hak kaybına uğramamak için mutlaka bir iş avukatı ile görüşmek ve onun yol göstericiliği ile hareket etmek gerekir. Zira, iş davalarının sonuçlanması biraz uzun sürebilir. Bu sürecin işçi ya da işveren açısından daha kolay geçmesi ve her iki taraf için de hak kaybı yaşanmaması için hukuki yardım alınması gerekir. İşveren tarafından sebepsiz veya haksız bir nedene bağlı olarak iş akdi sona erdirilen çalışan işe iade davası açabilir. İşçi bu davayı aynı veya eşit pozisyonda işe başlamak için açar. Dava açmak için iş sözleşmesinin belirli süreli olmaması, işçinin söz konusu iş yerinde 6 aylık kıdeminin bulunması, iş yerinde 30 veya daha fazla işçi çalışıyor olması şartları sağlanmalıdır. İşe iade davası veya başka bir iş hukuku davası açmak için www.latifcembaran.com sayfayı ziyaret ederek iş hukuku alanında uzman avukattan hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.