Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku Nedir?

Hukukun dışında gerçekleşen bir olay karşısında kişinin zarar görmesi halinde o zararın hukuken düzeltilmesi gereken bir durum olduğu değerlendirilir. Kişinin zarara uğramadan önceki haline dönmesi adına zararların karşılanmasına, tazminat adı verilir. Bu konuya ilişkin tüm kural ve kaidelerin yer aldığı hukuk dalına da tazminat hukuku denilir. Tazminat hukukuna ilişkin tüm detaylara web sitesinden erişebilirsiniz. Kurumlar ve şahıslar arasında adaletli olunabilmesi ve özgür bir yaşam hakkı sunulabilmesi için hukuk disiplinlerinin kesinlikle dışına çıkılmaması gerekmektedir. Düzen bozulduğu takdirde ve yeniden aynı düzen yakalanılabilmesi için hukuki yollara başvurmak gerektiğinde; tazminat yöntemi devreye girer. Bu tüm şahısların, sahip olduğu bir haktır.

Tazminat Hukuku Kapsamına Giren Davalar Nelerdir?

Tazminat hukuku, kişilerin tüzel veya gerçek kişilerden ya da devlet tarafından uğradıkları zararın giderilmesi için başvurdukları yöntemler bütünüdür. Zarara uğratan durum, tüzel kişilik veya gerçek kişilik tarafından gerçekleştirilebileceği gibi devlet eliyle de gerçekleştirilmiş bazı eylemler sonucu oluşabilmektedir. Ancak söz konusu eylem, devlet tarafından da gerçekleştirilse zararın tazmini gerekir. Tazminat hukukunda dikkat edilmesi gereken konu, zarara uğranılan eylemin hukuk dışı olması gerektiğidir. Birçok kişi çeşitli zararlar sebebiyle hukuk sistemine başvurmakta olup bunlardan ancak belli bir kısmı tam veya kısmi olarak istediklerini alabilmektedir. Bu bağlamda, hukuki olarak olaya tümüyle vakıf olmak gerekir. Böylece konuya ilişkin hiçbir somut unsur, atlanmamış olur.


Zararların karşılanması için başvurulan yöntem olan tazminat hukuku bünyesindeki açılan dava türlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Trafik kazası kaynaklı maddi ve manevi tazminat
  • Destekten yoksun kalma tazminatı
  • Haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat
  • İş kazasından kaynaklı efor kaybı, maddi ve manevi tazminattır.