İSO4032 STANDARDINDA SOMUN ÜRETİMİ

İSO4032 STANDARDINDA SOMUN ÜRETİMİ

Standart ve Özel Kesim Somunların Kullanımı

Endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılmak üzere geliştirilen somunlar belirli standartlara tabi olarak üretilir. Birleştirme amacıyla cıvatalarla birlikte kullanılan somunlar talaşlı imalat, soğuk ve sıcak şekillendirme için tercih edilir. Üretim metodunun soğuk olarak şekillendirilmesi, kaynak memesi formları, istenen mekanik özellikler yüzey ve tolerans hassasiyeti bakımından önemlidir. Malzeme sürekliliğinin sağlanması için genellikle soğuk şekillendirme yöntemi kullanılır. Yatay preslerde kolay şekilde biçimlenen somunlar kullanıma hazır hale gelir. İstediği özelliklerde somun tedarik etmek isteyenler https://www.mertsom.com.tr/standart-somunlar/iso4032-metrik-somunlar gibi sektörün öncü firmalarını tercih ederek beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilir. Yüzey işlem havuzlarında işlem gören ürünler, oda sıcaklığına getirildikten sonra dişi ve erkek kalıplar yardımıyla istenilen forma büründürülür. Kademeli bir şekilde form değiştiren ürünlerin standart ve özel kesimleri vardır.

Somunlarda Soğuk Dövme İşlemi ile Şekil Verme

Standart somunlar, her sektörde kullanılabilen farklı formlara sahiptir. Ancak otomotiv endüstrisi gibi sektörlerde kullanım amacına bağlı olarak farklı standartlarda ürün geliştirilmesi de mümkündür. Üretim esnasında öncelikle malzeme seçilir. Kullanılacak sektöre göre farklı malzemelerden üretilebilen somunlarda genellikle çelik ham maddesi tercih edilir. Ardından yüzey işlem devreye girer. Sırasıyla soğuk şekillendirme, ısıl işlem ve kaplama aşamalarından geçen somunlar satışa hazır hale getirilir. Teknolojideki gelişmeler somunlara şekil vermede endüstriyel yöntemlerin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle somunlarda dövülebilir malzemeler ortam sıcaklığında, kalıplar içinde kuvvet uygulanarak otomasyona bağlı olarak şekillendirilmesini sağlar. Eksrüzyon için uygun olan seçenekler otomasyon sistemiyle gerçekleştirildiği için milimetrik hatalara dahi yer bırakmaz. Bu da ürünün iso4032 standardına en uygun şekilde üretilmesine olanak tanır. İstenilen kimyasal ve mekanik özellikleri sağlayan ham madde ile üretilen ürünler, sıcak haddeleme ile üretilirler.