Enerji Kimlik Belgesinin Hazırlanması

Enerji Kimlik Belgesinin Hazırlanması

Yetkili Firmalar Tarafından Yasal İşlemlerin Yapılması

Enerji tasarruf uygulaması ülkemizde son yıllarda ekonomi adına atılan önemli adımlardan birisidir. Enerji tasarrufu ülkemizde enerji verimliliğini kendi kaynaklarımız içinde artırmayı amaçlayan ve bu konuda oldukça başarı sağlanan bir uygulamadır. Başka ülkelerin enerji kaynaklarından yararlanan ülkemiz bu uygulama ile enerji kaynaklarının kullanılmasında dış ülkelere bağlılığı yüksek miktarda azaltmıştır. Enerji tasarruf uygulaması ülkemizde 2011 yılından beri yasal olarak yapılmaktadır. Binalarda enerji tasarruf uygulamasının doğru ve yasal olarak uygulanması için ise enerji kimlik belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Enerji kimlik belgesi bu alanda yetki verilen özel firmalar tarafından belli bir ücret karşılığında hazırlanmaktadır. Binaların başlamasından itibaren bu süreci adım adım alanında uzman mühendisler tarafından takip edilerek hazırlanan ile binalara oturum izni verilmektedir. Enerji kimlik belgesi ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma alanlarında kaynak kullanım verimini gösteren ve israfın önüne geçilmesini sağlayan bir belgedir. Bu konuda çıkarılan yasa ile EKB almayan binalar kullanım ruhsatı alamamaktadırlar. Enerji tasarruf uygulaması ile binalarda ku"llanılan malzemelerinde daha kaliteli olması sağlanmıştır. Bu belgenin hazırlanması zaman kaybının engellenmesi ve insanların bu alanda vakit kaybetmeden işlerini devam ettirmeleri için özel firmalara verilmiştir.

EKB Olmayan Binalara Kullanım İzni Verilmiyor

Özel firmalar belgenin hazırlanması sürecindeki yasal işlemeleri de kendisi halletmektedir. Yani iskân raporunun alınmasına kadar bütün işlemler firmalar tarafından yapılır. Belge onaylandıktan sonra binalara kullanım izni verilir. 10 yıl geçerliliği olan enerji kimlik belgeleri bazı durumlar karşısında ücretsiz olarak yenilenebilir. Enerji tasarruf belgesi alanında uzman mimar ve mühendisler tarafından yapılır. Çevre ve şehircilik bakanlığının başlattığı bu uygulama ile ülkemizde 2011 yılından beri yapılan binalarda ve eski binalarda bu belgeyi almak şart olmuştur. Eski binalar bu uygulamaları 2017 tarihine kadar tamamlamak zorundadırlar. Bu uygulamanın olmadığı binalara kullanım izni verilmez. Yeni yapılan binaların iskân raporunda enerji kimlik belgesi kesinlikle istenir. Apartman, otel, ofis, AVM, hastane ve okul gibi binalarda da enerji tasarruf uygulaması zorunludur.

www.sehaenerji.com