Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistem Prensipleri

Kalite ;verimliliktir, müşteri memnuniyetidir. kurumun tüm çalışanlarının oluşturduğu ortak akıl ile sürdürülebilir, müşteri memnuniyetini sağlayan işlemler bütünüdür. Kalite kurumun satıştan, üretime ve satış sonrası hizmetlerine kadar tüm bölümleri ile doğrudan ilişkilidir. Üretim ve hizmet kalitemizi yükseltmek için, kalite dokümanları ve süreçlerini yönetmek hayati önem taşımaktadır. Kalite yönetim sistemlerinde , strateji ,planlama hedef, kaynak ,süreç, katılım , yönetim kelimeleri etrafında şekillenmektedir. Kalite yönetim sistemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için https://www.paperwork.com.tr/cozumler/kalite-yonetimi adresini ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

Kalite Yönetim Sistemleri Neyi Denetler

Kalite yönetim sistemleri de bir takım prensiplerin etrafında örülmüştür. Her sistemde olduğu gibi kalite yönetim sisteminde de göz ardı edilemeyen prensipler söz konusudur. Bu prensipleri şu şekilde sınıflandırabiliriz. Liderlik, müşteri odaklılık ,çalışanların katılımı ve performansı, sürekli iyileştirme, verilere dayalı karar verme yaklaşımı, aynı paydada buluşanlar ile karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler kurmak . Prensipler doğrultunda kurulu bir sistem kurallarına uygun şekilde çalışırsa verimlilik ve kazanç artacaktır. Sürekli artan ve değişen kalite standartları dolayısıyla kalite yönetim sisteminin denetlemesi gereken parametreler de değişkenlik oluşur. Kalite yönetim sistemleri ürünlerin nasıl üretildiğinden, üretim aşamasında hangi personelin hangi işlemi yaptığından yapılan hataların Nerden ve nasıl kaynaklandığını gösteren raporlara ürünün müşteriye teslimine kadar geçirdiği her süreci denetim altında tutmanıza tek merkezden yönetebilmenize olanak sağlayan kalite kontrol sistemleri iş akışının büyük bir parçasıdır. Her Firmanın kullandığı bir sistem mevcuttur . Kalite yönetim standartlarında genel kabul görmüş kalite kontrol modelleri baz alınarak denetimler yapılabilir. Belirli kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmış kalite kontrol standartları çerçevesinde denetimler sağlanır ve ürününüzün satışında gerekli olacak belgeler alınmış olur.