Kalite Yönetim Sistemi Standartları Nelerdir?

Kalite Yönetim Sistemi Standartları Nelerdir?

Kalite Yönetim Sistemi Denetim Süreçleri Nasıl İşler?

Kalite yönetim sistemi standartları, kuruluşların kalite yönetimini uygularken takip etmeleri gereken belirli gereksinimleri belirler. En yaygın olarak kullanılan kalite yönetim sistemi standartlarından biri ISO 9001'dir. ISO 9001, bir kuruluşun müşteri gereksinimlerini karşılamak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için belirli kalite yönetim ilkelerine uygunluğunu değerlendirir. Diğer önemli kalite yönetim sistemi standartları arasında ISO 13485 (Tıbbi Cihazlar), ISO/TS 16949 (Otomotiv Endüstrisi), ve AS9100 (Havacılık ve Uzay Endüstrisi) bulunur. Bu standartlar, belirli endüstri gereksinimlerini karşılamak için kalite yönetim sistemi nasıl uygulanacağını ayrıntılı olarak tanımlar. Kalite yönetim sistemi ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için https://www.paperwork.com.tr/departmana-yonelik-cozumler/kalite-yonetimi/ web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kalite Yönetim Sistemi Süreçlerinde İyileştirme Nasıl Sağlanır?

Kalite yönetim sistemi denetim süreçleri, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi standartlara uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek için kullanılır. İç ve dış denetimler olarak iki tür denetim söz konusudur. İç denetimler, kuruluşun kendi personeli veya dışarıdan eğitim almış denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Dış denetimler ise bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Denetim süreçleri, belirlenmiş kriterlere göre belgelenmiş prosedürleri, kayıtları ve süreçleri inceler. Denetim sonuçları, uygunluk veya uygunsuzlukların belirlenmesiyle birlikte raporlanır ve herhangi bir uyumsuzluğun düzeltilmesi için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınmasını gerektirir. Kalite yönetim sistemi süreçlerinde iyileştirme, sürekli iyileştirme ilkesine dayalı olarak gerçekleştirilir. Bu süreç, kuruluşun mevcut performansını değerlendirerek belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini içerir. İyileştirme, sürekli izleme ve ölçme ile başlar. Veri ve geribildirimlerin analiziyle, süreçlerdeki zayıf noktalar veya iyileştirme fırsatları belirlenir. Ardından, iyileştirme faaliyetleri planlanır, uygulanır ve kontrol edilir. Planlanan iyileştirmelerin etkinliği düzenli olarak izlenir ve gerektiğinde revize edilir.