İnternet Ortamındaki Gelişmeler Nedir?

İnternet Ortamındaki Gelişmeler Nedir?

telekomunikasyon

Güvenli Bir Dünya İçin Birçok Değişikliğe Gidildi

Son çıkan kanunlara göre ve aynı zamanda ise, 5237 Türk Ceza Kanununda yer alan ve aynı zamanda intihara yönlendirme, çocukların istenmeyen ve uygun olmayan sitelere girişleri yasaklanmıştır. Ayrıca telekomünikasyon yolları ile yapılan iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına yönelik olarak iş ve işlemler 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun ek 7’inci maddesi ile kurum bünyesinde gerekli işlemler yapılmaktadır. Ayrıca kurumların başkanına doğrudan bağlı olarak kurulan telekomünikasyon iletişim bakanlığınca yürütülmektedir.

İnternet Ortamında Yapılan İşlemler Kontrol Altında

Telekomünikasyon iletişim bakanlığı 5651 sayılı olan internet ortamında yapılan ve aynı zamanda ise gerekli olan düzenlemeler ve bu yayınlar yolları ile işlenen suçlar ile mücadele edilmesi hakkında yeni kanunlarda kendini göstermektedir. Yine kanun kapsamına giren suçlardan oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik olarak ve internet ortamında yapılan içeriklerin tespitleri mutlaka gerekmektedir. İletişim bakanlığının kuruluş, görev ve yetkileri ile ilgili olarak mevzuat çerçevesindeki ayrı bir yönetmenliklerde yeni düzenlemeler sağlanmaktadır. Web sitesi : www.tk.gov.tr Telefon: 312 294 72 00 Adres : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Yeşilırmak Sokak No:16 Demirtepe 06430 ANKARA